Турлата

Връх Турлата е рядко красива и силно изразена геоморфоложка форма, която отдалеч прилича на купа сено, издигната сред стикълските ливади. Той е висок 1822 метра и от него се разкрива широка гледка към южните склонове на родопския рид Чернатица и малката широколъшка долина. Вероятно това е дало повод на нашите деди да съградят върху него голяма средновековна крепост.

Крепостта Турлата е на самия връх, строена в началото на Х век. Била е трудна за превземане, защото въпреки че е на върха, е имала водоснабдяване. Крепостта е паднала благодарение на едно магаре, което турците дни наред хранили със сол. Животното в един момент подивяло и почнало да рине земята (за вода). Открило глинените тръби на водопровода към крепостта. Оставили крепостта без вода и скоро тя паднала. До върха се отива по стъпаловидните тераси, оформящи древния път към крепостните врати. Южните му склонове са скалисти, обилно обрасли с трева, а северните са гъсто покрити с елови гори.

Турлата е била трудно достъпна крепост и една от най-защитените в този край. От някогашното й величие сега са останали само развалини. До върха се отива по стъпаловидните тераси, оформящи древния път към крепостните врати. Южните му склонове са скалисти, обилно обрасли с трева, а северните са гъсто покрити с елхови гори. От Солища до върха се стига пеша за около един час.

Къща за гости "Под Чернока". Уеб дизайн от "УЕБ АРТ" ЕООД